dot

dot


ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นล่าสุดที่ Line@tours-meetingsเที่ยวลาว

เที่ยวลาว ชมเสน่ห์เพื่อนบ้านที่ได้รับฉายาว่าบ้านพี่เมืองน้อง ที่กลายสมญามาเป็น "แบตเตอรี่แห่งอาเซียน" ดินแดนแห่งล้านช้าง  สัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนตั้งแต่ลาวเหนือจนถึงลาวใต้ จากชายแดนลาว-จีน จนถึงหลี่ผี-คอนพะเพ็ง มหานทีสีทันดรตระการตา  เที่ยวลาว ชมความงดงามและเสน่ห์ของเมืองลาวได้หลากหลายรายการเดินทาง...