dot

dot


ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นล่าสุดที่ Line@tours-meetingsแพ็คเกจทัวร์เด่น

พบกับการเดินทางที่หลากหลายบรรยากาศ ป่า เขา ทะเล ที่พักสุดหรู เรือสำราญ รายการทัวร์เพื่อสุขภาพ หรือ ฟาร์มสเตย์แบบชิล ๆ  ได้บรรยากาศ...

เราขอนำเสนอการท่องเที่ยวในรูปแบบที่น่าสนใจแก่ท่านเพื่อเพิ่มอรรถรสของวันเดินทางให้มีความหมาย ไม่ว่าจะเป็นวันเฮฮาร่าเริงกับเพื่อน ๆ วันพักผ่อนของครอบครัว หรือ วันที่เปี่ยมคุณค่าน่าประทับใจสำหรับทุกคู่รัก
เลือกหนึ่งในรายการเดินทางที่มีรูปแบบเฉพาะของเราในวันนี้ ก่อนที่ท่านพลาดแล้วจะบ่นว่าเสียดาย....

สีสันอันสวยงามของใบไม้เปลี่ยนสีก่อนจะเข้าฤดูหนาว
 
รายการเดินทางต้อนรับฤดูใบไม้ร่วง
 
 
 
เหล่าหิมะโปรยปรายในคิมหันต์ฤดู มีเสน่ห์ชวนหลงไหลให้ไปเยือน
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายการเดินทางต้อนรับฤดูหนาว
 
 
 
ลอยกระทง พิธีบูชามหานทีในทุก 15 ค่ำเดือน 12 ประเพณีที่กระทำกันสืบเนื่องมาแต่ครั้งกรุงสุโขทัย
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 รายการเดินทางต้อนรับเทศกาลลอยกระทง
 
 
 
คริสต์มาสอีฟ เทศกาลรื่นเริงส่งท้ายปี
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รายการเดินทางส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2560

 

สำหรับท่านที่มีความประสงค์จะจองแพ็คเกจต่าง ๆ บริษัทยินดีรับชำระค่าเดินทางโดยการโอนเงินเข้าบัญชีของบริษัท ดังรายนามธนาคารต่อไปนี้ 

ธนาคารกสิกรไทย จำกัด(มหาชน)

 

 

ธนาคารยูโอบี

 

 

เงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้าและบริการจากเว็บไซต์ thailandoutbound.com 

บริษัทขอขอบพระคุณท่านผู้มีอุปการะคุณทุกท่่านเป็นอย่างยิ่งในการเข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซท์ของบริษัทพร้อมทั้งมีความสนใจที่จะอุดหนุนบริการของเรา
อย่างไรก็ตามสินค้าที่เราได้นำเสนอ หรือ เงื่อนไขส่งเสริมการขายต่าง ๆ ของเราอาจมีการเปลี่ยนแปลงอันเนื่องมาจากผู้สนับสนุน ดังนั้นจึงควรสอบถามสถานะล่าสุดเสียก่อน
หรือ หากสินค้าหรือบริการที่เป็นของแจก, แถม หรือ ราคาพิเศษนั้นหมดลง ทางเราจะได้จัดหาสิ่งอื่นในมูลค่าที่ทัดเทียมกันมาทดแทน

กรณีที่ท่่านได้ชำระมัดจำบริการต่าง ๆ ไว้กับทางบริษัทเป็นการล่วงหน้านั้น ในกรณีที่ท่านมีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทางนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะคืนเงินมัดจำตามระยะเวลาดังต่อไปนี้
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า ไม่น้อยกว่า 60 วัน สามารถรับเงินมัดจำคืนได้ 100% ของที่จ่ายจริง
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 59-45 วัน ก่อนการเดินทาง สามารถรับเงินมัดจำคืนได้ 75% ของที่จ่ายจริง
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้า 44-21 วัน ก่อนการเดินทาง สามารถรับเงินมัดจำคืนได้ 50% ของที่จ่ายจริง
- บอกยกเลิกการเดินทางเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าน้อยกว่า 21 วัน ทางบริษัทไม่สามารถที่จะคืนเงินมัดจำให้ได้เนื่องจากจะต้องนำไปชำระให้กับ Suppliers ต่าง ๆ ที่บริษัทได้ติดต่อไว้
กรอบเวลาทั้งหมดดังกล่าวนี้* เป็นกรอบเวลาที่กำหนดโดยผู้ร่วมค้าและเป็นไปตามธรรมเนียมปฎิบัตของธุรกิจในอุตสาหกรรมการโรงแรมและการบิน

และหากท่านไม่มีความประสงค์จะยกเลิกการเดินทางแต่จะขอเปลี่ยนเป็นการเลื่อนการเดินทางแทนนั้น ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการเลื่อนดังกล่าว เพราะอาจไม่มีการจัดการเดินทางในรูปแบบเดียวกันอีก โดยให้ถือเป็นเสมือนการยกเลิกการเดินทางแทน
ทั้งนี้ทั้งนั้น ในการยกเลิกการเดินทางของท่านผู้มีอุปการะคุณ หากเป็นความจำเป็นเร่งด่วนทางบริษัทก็ยินดีที่จะพิจารณาด้วยเหตุผลตามหลักฐาน ทั้งนี้เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ท่านผู้มีอุปการะคุณที่สนับสนุนบริษัทด้วยดีตลอดมา

ซึ่งท้ายสุดนั้น หากความขัดแย้งนั้นไม่สามารถตกลงหาจุดที่ยอมรับร่วมกันได้ ทางบริษัทขอให้การตัดสินพิจารณาข้อขัดแยังดังกล่าวเป็นไปตามกระบวนการไกล่เกลี่ยตาม พรบ.ท่องเที่ยวและมัคคุเทศก์แห่งราชอาณาจักรไทย และสิ้นสุดด้วยกระบวนการทางศาลไทยเป็นลำดับ.