dot

dot


ติดตามข่าวสารโปรโมชั่นล่าสุดที่ Line@tours-meetingsข่าวสารท่องเที่ยวในประเทศ
“ออกพรรษาสุราษฎร์ธานี  ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี ชักพระ ทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว
ชิงถ้วยพระราชทานฯ  พบกับพุ่มผ้าป่า และเรือพนมพระ หนึ่งเดียวในโลก”
13-21 ตุลาคม 2559   (9  วัน  9  คืน)
 
พลิกโฉมเขตเทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวระดับชาติ  ซึ่งถือเป็นอีกหนึ่งนโยบายหรือยุทธศาสตร์เทศบาล 7 นคร คือ “นครท่องเที่ยว” เพื่อ “สร้างสุราษฎร์ธานี เมืองคนดีที่น่าอยู่”  เพื่อประกาศความยิ่งใหญ่งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ แสดงถึงความเจริญทางด้านศิลปวัฒนธรรม  จารีตประเพณี และศรัทธาในพระพุทธศาสนาของคนสุราษฎร์ธานี  ตลอดจนเป็นการดึงดูดนักท่องเที่ยว
 
เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี  สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุราษฎร์ธานี ร่วมกัน   จัดงาน “ประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาว ประจำปี 2559” อย่างยิ่งใหญ่ เพื่อสืบสาน วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่น  สร้างความสามัคคี ให้คนในชุมชนได้มีส่วนร่วมสืบทอดประเพณีอันดีงามให้ยั่งยืนสืบไป “ออกพรรษา สุราษฎร์ธานี ขอเชิญเที่ยวงานประเพณี ชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทานฯ พบกับพุ่มผ้าป่าและเรือพนมพระ หนึ่งเดียวในโลก”
 
งานประเพณีชักพระ ทอดผ้าป่า และแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานี ชิงถ้วยพระราชทานฯ ในปีนี้กำหนด    จัดขึ้น วันที่  13-21 ตุลาคม 2559  ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี และบริเวณสะพานนริศ ซึ่งถือเป็นงานบุญที่สำคัญและยิ่งใหญ่ทรงคุณค่าและถูกถ่ายทอดจากคนรุ่นเก่าสู่คนรุ่นปัจจุบัน  โดยเฉพาะความยึดมั่นศรัทธาในพระพุทธศาสนาผ่านงานบุญออกพรรษาหนึ่งเดียวในประเทศไทย
 
การจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้าน  หรือประเพณีทำพุ่มผ้าป่า ซึ่งจะมีเฉพาะในอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีเท่านั้น  และในการจัดพุ่มผ้าป่าหรือชักพุ่มผ้าป่า      จะแตกต่างและโดดเด่นไปจากท้องถิ่นอื่น คือ  การตั้งพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านกว่า 1,000  พุ่ม  และพระสงฆ์จะชักพุ่มผ้าป่าพร้อมกันทั่วเมืองในเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11  ถือเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติสืบต่อกันมาตั้งแต่ในสมัยอดีต    จนเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
การชักพระทางบก  หรือลากพระ  ในวันออกพรรษา ในเช้าวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. จากศาลากลางจังหวัดสุราษฎร์ธานี มาจอดที่บริเวณสะพานนริศ พระสงฆ์จะชักพุ่มผ้าป่าพร้อมกันทั่วเมือง  มีการแห่พระทางบก  ประกวดรถ เรือพนมพระ โดยมีรถพนมพระกว่า 100 วัด เข้าร่วมงาน และนี่คือที่มาของคำว่า    “ ไหว้พระร้อยวัด  มหัศจรรย์วันเดียว ” 
 
การชักพระทางน้ำ และการแสดงแสง สี เสียง ยิ่งใหญ่ตระการตา ในคืน แรม 1 ค่ำ เดือน 11  ของทุกปี ตั้งแต่เวลา 19.00 น. ณ บริเวณริมเขื่อนแม่น้ำตาปี วัดที่อยู่ติดริมแม่น้ำจะตกแต่งเรือพนมพระ และมีการชักพระทางน้ำ    ล่องมาตามลำน้ำตาปี  เพื่อให้ประชาชนริมฝั่งแม่น้ำได้ร่วมชม ร่วมทำบุญ และควรส่งเสริมเผยแพร่ให้คงอยู่สืบไป  
……………………………………………….


งานประเพณีวิ่งควายจังหวัดชลบุรีเทศกาลวิ่งควาย
วันที่ 27/09/2016   12:30:21

 ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีที่มีชื่อเสียงของจังหวัดชลบุรี คือ งานประเพณีวิ่งควาย กีฬาพื้นบ้านที่ให้ความสุข สนุกสนาน กับผู้เข้าร่วมงานทุกคน

1
[Go to top]